Grow Light

Büyüme ışığı, bitkilerin büyümesine yardımcı olan yapay bir ışıktır. Büyüyen ışıklar, ya güneşinkine benzer bir ışık spektrumu sağlamaya ya da yetiştirilen bitkilerin ihtiyaçlarına daha uygun bir spektrum sağlamaya çalışır.

Led Bitki Yetiştirme

Bitki yetiştirme lambasının global adıdır. düşük lm/w oranına sahip ürünler çektiği elektriğin büyük kısmını ısıya çevirirken, yüksek lm/w oranlı ürünler çektiği elektriğin daha yüksek yüzdesini ışığa çevirir. günümüzde ulaşılabilmiş en yüksek verim değerleri optimum akım ve nşa'da 160 lm/w civarındadır.

1q1
1q1
intercanopy_LED_lighting_for_tomato_production