GÜBRELEME

Bitkiden maksimum kalite ve verim elde edebilmemiz için; Su ve gübrenin (fertigasyonunun) zamanında verilmesi hayati önem taşımaktadır.

Burada önemli olan hangi ışıkta ne kadar su vere­bilecek olduğudur.

Bunun en iyi şekilde yapmak için gübreleme otomasyonununa ihtiyaç duyulmaktadır.

Işık ve sulamanın entegrasyonu yü ksek bir teknik bilgi iyi bir makine otomasyonu demektir.